Home

 


 

 

 

VSv Kompas

 

Het Verzuim en Schoolverlaters Kompas (VSv Kompas) is een digitaal platform dat de meest actuele informatie over verzuim en uitval bundelt. U kunt er de meest recente cijfers vergelijken en (meer) inzicht verkrijgen in beleidskeuzes en resultaten.

De informatie is afkomstig uit de Art. 25 rapportages, uit de VSV Verkenner, de verzuim en vrijstellingenregistraties en een gerichte, aanvullende uitvraag onder gemeenten en RMC-regio’s. 
 

Waarom is het nuttig?

Goede informatie is een belangrijke basis voor (de ontwikkeling van) effectief verzuim- en vsv-beleid.
Met de informatie in het VSv Kompas kunt u uw eigen regio vergelijken met andere regio’s of landelijke cijfers (benchmarken) en op basis daarvan analyses maken van verzuim en uitval in uw regio (benchlearning). 

 

 

 

  Voor wie

 

Het VSv Kompas is bedoeld voor managers, beleidsmakers van gemeenten en RMC-(sub)regio’s. Managers en beleidsmakers kunnen inloggen voor uitgebreide factsheets en analyses.

Voor iedereen die inzicht wil in de aanpak van voortijdig schoolverlaten en verzuim is er de openbare benchmark. Hiervoor is inloggen niet  nodig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de cijfers... 

Raadpleeg het openbare dashboard over schooljaar 2022-2023.

 

 


DASHBOARD

 

 

 

Of log in voor de cijfers van uw gemeente of RMC-regio.
 

 


INLOGGEN

 

 

 

 

 

 

 

Een moment a.u.b.