Partners

 

 

 

INGRADO

 

Ingrado wil vraagstukken van leerplicht en voortijdig schoolverlaten in uitvoerende en beleidsmatige zin, lokaal en landelijk in samenhang tot hun recht laten komen. Ingrado draagt als landelijke brancheorganisatie actief bij aan het beschermen van het recht op onderwijs. Ingrado wil dit bereiken door het bevorderen van effectief beleid voor de participatie van jeugdigen in onderwijs en werk, en van goede voorwaarden voor het werk van haar leden. 

 

 


 

 

 


 

+ meer info

 

 

  Blue Field Agency

 

In veel branches is sprake van overeenkomstige uitdagingen en problemen, maar ook van overeenkomstige kansen en uitdagingen. Er valt nog een wereld te winnen door je organisatie te vergelijken met anderen en met jezelf door de tijd heen. Daarnaast levert het  informatie over de branche of sector als geheel op, waarmee je makkelijker een vuist naar buiten maakt.
De benchmarkprofessionals van Blue Field Agency helpen uw organisatie bij de transitie naar een datagedreven organisatie.
Ons geavanceerde en beveiligde online applicatie CViews helpt hierbij door online en offline benchmarking te faciliteren.

 

 

+ meer info

 

 

 

DUO

 

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW). DUO verzamelt gegevens over onder andere het be- kostigde onderwijs in Nederland en over school- verzuim en stelt deze beschikbaar voor het VSv Kompas.

 

 

 


 

 

 

 

 

+ meer info

Een moment a.u.b.