Partners

 

De partners

 

Ingrado

Ingrado wil vraagstukken van leerplicht en voortijdig schoolverlaten in uitvoerende en beleidsmatige zin, lokaal en landelijk in samenhang tot hun recht laten komen. Ingrado draagt als landelijke brancheorganisatie actief bij aan het beschermen van het recht op onderwijs. Ingrado wil dit bereiken door het bevorderen van effectief beleid voor de participatie van jeugdigen in onderwijs en werk, en van goede voorwaarden voor het werk van haar leden. www.ingrado.nl

Totta Research

Totta Research biedt relevant inzicht in uw organisatie of doelgroep(en). Totta Research past daarvoor de nieuwste technologieën toe die inzicht geven in feitelijk, onbewust en toekomstig gedrag. Totta Research gebruikt deze inzichten om samen met de klant te werken aan een beter bedrijfsresultaat. www.totta.nl

Een moment a.u.b.